Third Camp Socialism
For demokratisk socialisme - mod stalinisme og fundamentalisme
tirsdag, september 27, 2005

The Russian Question: A debate between Raya Dunayevskaya and Max Shachtman

A discussion article by Chris Ford

Published below is a rare account of a debate on the ‘Russian Question’ between by Raya Dunayevskaya and Max Shachtman, two theorists of the old Workers Party in the USA. It is important to bring to light efforts by Marxists to come to grips with the existence of Stalinism which, in the USSR and Eastern Europe whose legacy still constitutes a major block to socialist revolution. The continued existence of dictatorships calling themselves ‘communist’ which oppress millions in China, North Korea and Cuba makes it not a purely historical question. There is also an additional relevance of the discussions on the ‘Russian question’, that is that we should see it as integral to our efforts to conceptualize and project a socialist alternative to today’s age of global capitalism. It is a necessity to so that we may prevent future revolutions transforming into their opposite – another totalitarian state-capitalist society.

torsdag, juni 09, 2005

What went wrong with the IS/SWP?
These days the SWP concentrates its efforts on support for George Galloway, who proclaims himself a "fighter for Muslims", "not as left wing as you might think", opposed to abortion rights, and supporting a points system for immigration control - as well as a long-time friend and associate of Saddam Hussein's deputy Tariq Aziz.
Yet the SWP also lays claim to a political tradition, the "IS tradition", which supposedly differentiated from the ordinary run of revolutionary socialism by a greater emphasis on a rank-and-file orientation, less "vanguardism", less "Third Worldism", and more concern for an independent socialist stance against imperialisms both more prosperous (USA) and less so (USSR).
What went wrong? What are the lessons? What can and should we do to rebuild the revolutionary left?

Read more:
Alliance for Worker's Liberty
Weekly Worker/CPGB

fredag, januar 23, 2004

LÆR AF FORTIDEN

Spørgsmålet om karakteren av de gamle stalinistiske regimer er en tilbagevendende klassiker i venstrefløjens historiedebat: Det er afgørende at lære af og forstå fortiden, for ikke at begå de samme fejl om igen.

I sin bog fra 2002 ("Marx for our times") tager den ledende franske teoretiker og LCR-politiker Daniel Bensaid klar afstand fra Fjerde Internationales gamle verdensbillede, hvor de stalinistiske regimer - på trods af alle deres skavanker - alligevel blev opfattet som en del af den fremskridende "verdensrevolution", at de var "post-kapitalistiske" og følgelig fortjente "kritisk støtte":

"The bureaucratic societies were never post-capitalist. Neither temporally: they remained contemporaneous with the dominant world capitalist system; nor from the viewpoint of labour productivity, which never caught up with that of the imperialist metropoles" (side 38).

De stalinistiske samfund var ikke en gang "degenererede" eller "deformerede" arbejderstater:

"Even among resolute opponents of the Stalinist counter-revolution, we often encounter a nostalgia for historical norms. The revolution is alleged to have 'degenerated' or 'deviated'. ... [But] "treating… Stalinism as [a] pathological form, rather than seeing [it] as [an] entirely original historical phenomen[on], results in… minimising the specific import of [its] temporary -deviancy-…" (side 33-41).

Bensaids og LCRs opgør med den etablerede vanetænkning er et udtryk for en proces i Fjerde Internationale, hvor overleverede begreber bliver set i et nyt lys og sat ind i en ny sammenhæng, hvor globaliseringsbevægelsen hungrer efter alternativer til den globale kapitalisme.

Derfor er Bensaids bidrag et skridt i den rigtige retning, selv om det bør gøres endnu mere omfattende og systematisk end i "Marx for our times".

Læs anmeldelser af Martin Thomas og Alan Johnson.

tirsdag, december 09, 2003

RAJA DUNAJEVSKAJA OG MARXISMEN-HUMANISMEN
Af Bjarke Friborg

Hun var sekretær for Trotskij, men kun få kender hendes bidrag i 1950'erne til udvikling af et socialistisk syn på selvorganisering af kvinderne og de sorte.

Trotskismen og »det nye venstre«

I takt med den aktuelle debat på venstrefløjen kan det af og til være nyttigt at se med et nyt blik på tidligere diskussioner i vores bevægelse. Gennem tiden har Fjerde Internationale (FI) altid været et arnested for udviklingen af nye ideer og tendenser, med udgangspunkt i afvisningen af den stalinistiske kontrarevolution og Leo Trotskijs kamp mod sovjetbureaukratiet i 1920’erne og 1930’erne.

Meget af denne tidlige teoriudvikling var medvirkende til, at FI mange steder blev en vigtig drivkraft bag udviklingen af »det nye venstre« fra 1960’erne, der så på kampene for kvindefrigørelse, minoritetsrettigheder og socialistisk demokrati som en naturlig del af kampen for arbejderklassens rettigheder allerede i dag – og ikke bare som noget, der automatisk ville blive løst med en socialistisk revolution.

Raja Dunajevskaja

En af disse trotskistiske pionerer var den ukrainsk-fødte Raja Dunajevskaja (1910-1987). Som 12-årig kom hun med sine forældre til USA, hvor hun hurtigt involverede sig i politik. I 1920’erne var hun aktiv i den radikale del af datidens afro-amerikanske bevægelse, bl.a. American Negro Labor Congress og avisen Negro Champion. Efter at hun som 18-årig blev ekskluderet af det stadigt mere Stalin-loyale »officielle« kommunistparti, var hun med til at stifte det trotskistiske Socialist Workers Party (SWP). Her blev hun efterhånden en både markant og omstridt skikkelse, bl.a. som sekretær for Trotskij i Mexico 1936-1937 og som leder af den såkaldte »Johnson-Forrest-tendens« i SWP i 1950’erne.

Sammen med andre ledende trotskister som Max Shachtman, Hal Draper og C.L.R. James ragede Raja Dunajevskaja flere gange uklar med flertallet i SWP-ledelsen omkring James Cannon og Joseph Hansen, der også var centrale i den internationale FI-ledelse. Uenighederne om Sovjetunionen og den sovjetiske ekspansionisme i Østeuropa førte snart til adskillige splittelser i den trotskistiske bevægelse og til dannelsen af en række nye organisationer og udbrydergrupper, både i USA og i andre lande.

Marxistisk humanisme

Dunajevskaja definerede sit projekt som »marxistisk-humanistisk«, fordi hun mente, at den humanistiske og menneskelige side af det marxistiske projekt var blevet og fortsat blev undervurderet af de andre socialistiske retninger. Det blev mere og mere afgørende for hende at slå fast, at det ikke er tilstrækkeligt med en ændring af ejendomsforholdene, men at det også er nødvendigt at ændre de sociale relationer, dvs. hvordan mennesker lever sammen. Sådanne ændringer ville desuden kun kunne blive kæmpet frem fra neden af folk selv, og ville aldrig kunne påtvinges fra oven eller udefra, f.eks. ved hjælp af sovjetiske bajonetter som i Østeuropa.

International solidaritet og anti-krigsarbejde

Siden 1960'erne har det været udgivelsen af bladet News & Letters, der har stået i fokus sammen med strejkestøtte, kvindekamp samt international solidaritet og kamp mod undertrykkelse af minoriteter. De sidste par år har gruppen specielt udmærket sig i antikrigsbevægelsen, hvor de har været en klar røst mod tendensen til at solidarisere sig med diverse diktatorer, nationalister og fundamentalister i kampen mod USA’s militarisme. For dem, der foretrækker humanistiske perspektiver, har Dunajevskaja fortsat noget at bidrage med.

Læs hele artikkelen i Socialistisk Information, nr. 182 - decemberfredag, november 28, 2003

SOSIALISME NEDENFRA OG "DEN 3. LEIREN"
De siste par årene har slagordet om "sosialisme nedenfra" slått rot i flere venstremiljøer i Norge, bl.a. inspirert av den amerikanske marxisten og anti-stalinisten Hal Draper. Fra 1932 til 1990 var Draper en sentral person på venstresiden i USA, en flittig skribent og aktivist innen arbeiderbevegelsen, anti-imperialistisk arbeid og mye annet. For Draper var det avgjørende å skape et frihetlig alternativ til kapitalismen, han var like mye mot den vestlige leiren som mot fascismen, stalinismen og de ulike ettpartistatene etter 1945.
Sammen med personer som Max Shachtman, CLR James og Raja Dunajevskaja tok Draper til orde for en "tredje leir", hvor kampen for sosialisme og demokrati var to sider av samme sak og slett ingen motsetning. I England samarbeidet de bl.a. med Tony Cliff og det som etterhvert ble til IS-tendensen (Internasjonale Sosialister). Utover 1940- og 1950-tallet delte disse miljøene seg og gikk i ulike retninger, men alle bidro på hver sin måte til å fastholde ideen om sosialisme som et demokratisk alternativ til både markeds- og kommandoøkonomi. I tillegg var de opptatt av å utvikle demokratiske organisasjoner, for å motvirke byråkrati og autoritære tendenser.
I dag er ideene deres minst like aktuelle, vi trenger fortsatt en "tredje leir" som verken blir et venstrealibi for kapitalismen og reformismen på den ene siden, eller for stalinismen og religiøse fundamentalister på den andre siden.


Socialism from Below, by David McNally - Pamphlet
by David McNally
Second (revised) edition. Published 1997 by New Socialists, Canada

Table of Contents


Links

SOCIALISM FROM BELOW
Wikipedia: Third Camp Socialism
Wikipedia: AWL

Tidsskrifter
New Politics
News & Letters
Workers' Liberty
New Socialist Group
Tidsskriftcentret


Arkiver
Center for Socialist History
CLR James Institute
Shachtman Internet Archive
Marxisme.dk
Marxists Internet Archive
Trotskisme-index
Trotskyana


Trotskisme

"Third Camp" Socialism

Trotskyism (Alex Callinicos)

Trotskisme etter Trotski

Trotskijs marxisme


Det andet USA

American Trotskyism

Russia and the left

Introduction to the Johnson-Forest Tendency

The Johnson-Forest Tendency in the the US

Shachtman's "evil empire"

CLR James and spontaneity

Dunayevskaya's Marxist-Humanism


"Fate of the Russian Revolution"

Lost Texts of Critical Marxism

Part of Our History
(Jim Smith)


The dynamics of bureaucratism
(Ernest Haberkern)


The Pilots Who Weathered the Storm
(Alan Johnson)Hvad var USSR?

Deflected Permanent Revolution

Bureaucratic Collectivism

Hal Draper vs. Bruno Rizzi

Cliff vs. "bureaukratisk kollektivisme"

Cliff vs. Shachtman

State in Debate (Callinicos)


Anti-stalinisme
i dag

Cuba today

Is Cuba Socialist?

The One-Party State Continues

Stalinism and Che Guevara


Debat

Where the SWP came from

SWP and the Iran-Iraq war


Partibygning

Sosialistisk organisering i dag

Fram mot en ny begynnelse

Et revolusjonært sosialistisk parti

Hva slags sosialistisk organisasjon?

What they did to
"What is to be Done"Andet

With Trotsky in Norway

Draper: Sosialismens to sjeler

Hal Draper and Israel

Marie Nielsen

Jeanette Olsen

Martin Glaberman

Bjarke Friborg


Oprettet 3.12.03

archive index
home


Credits

design by maystar
powered by blogger